Om CityHorsens

CityHorsens blev stiftet i 1862, som en fusion mellem forskellige gadeforeninger. Foreningens primære formål er at være interesseorganisation for detailhandelen i Horsens og omegn, med særlig vægt på at videre udvikle Horsens by som et attraktivt handelssted. CityHorsens blev den 1.januar 2016 fusioneret med BusinessHorsens.

CityHorsens arbejder med at:

  • Udvikle og afvikle større arrangementer enten alene eller i samarbejde med andre.
  • Markedsføre Horsens City som en enhed, der tilbyder unikke indkøbsmuligheder, oplevelser og miljø.
  • Administrere det elektroniske City gavekort-system, opdatere løbende alle medlemmer i form af nyhedsbreve og agere "fødselshjælper" på netværk.
  • Præge midtbyens udvikling via by-, trafik- og parkeringsplanlægning.
  • Samarbejde mellem turisme, kultur og handel for at opnå synergieffekt.

 

Detailhandelsudvalg
Detailhandelsudvalget markedsfører Horsens City som en enhed, der tilbyder unikke indkøbsmuligheder og oplevelser. Udvalget bidrager til prægning af midtbyens udvikling via input til by-, trafik- og parkeringsplanlægning.Udvalget repræsenterer Horsens' detailhandlere i forskellige udvalg, som PR- Gruppen, Forum Horsens Fonden, Uddannelsesudvalget for EUD merkantil og Business Center Learnmark samt ShopiCity. Endelig udvikler og afvikler udvalget større arrangementer i Horsens og samarbejder i det hele taget med turisme og kultur for at opnå synergieffekt.

Detailhandelsudvalget består af: 

Annette Hviid
Indehaver af Hviid (næstforkvinde i detailhandelsudvalget)
Tlf.: 75 62 22 47

Anders Pilgaard
Indehaver af Corfitz
Tlf.: 31 31 58 20

Martin Le Fevre
Indehaver af Hansen/Nissen
Tlf.: 75 62 38 44

Mette Frost
Indehaver af Femina Lingeri
Tlf.: 41 26 87 90

Vagn Christensen
Indehaver af Bang & Olufsen Horsens v/Vagns Radio
Tlf.: 70 25 11 88

Marianne Weiss Bækby
Repræsentant for bytorvHORSENS
Tlf.: 75 62 87 44

Top
Thrane.nu