Legater

Det er muligt at ansøge om følgende legater hos CityHorsens:

CityHorsens Uddannelseslegat

Af ovenstående uddeles 2 legatportioner á kr. 5.000,- til hjælp til videreuddannelse efter endt uddannelse på én af erhvervsskolerne i Horsens Kommune:

  • Learnmark
  • VIA University College
  • Bygholm Landbrugsskole

Fortrinsberettigede er personer, som er født og opvokset i Horsens Kommune.

Ansøgningen om legatet indsendes til:
CityHorsens, Søndergade 14, 2.,  8700 Horsens
mrk. "CityHorsens Uddannelseslegat 2017".

Frist: 10. marts 2017

Legatet gik i 2017 til:
Maria Lejsgaard

B. Eefsen & hustrus Legat

Af ovenstående uddeles 2 legatportioner à kr. 4.000,- til brug for videreuddannelse ved handelshøjskolerne, i udlandet eller lignende merkantil videreuddannelse. Legatet kan søges af studerende, der går eller har gået på Learnmark.

Ansøgningen om legatet indsendes til:
CityHorsens, Søndergade 14, 2.,  8700 Horsens
mrk. "B. Eefsens Legat".

Frist: 1. juni 2017

Legatet gik i 2017 til:

Thor Nygaard Jensen
Mikkel Kolbe Lorenzen

 

C. O. Buchardt Jensen og Agnete Jensens Mindefond

Legatet uddeles til elever fra Learnmark - efter indstilling fra lærerkollegiet - som forlader Learnmark efter overstået afsluttende eksamen, og som i overensstemmelse med formålet ved flid og dygtighed har gjort sig fortjent til det. Legatet er på kr. 10.000,- og uddeles ved skolens translokation.

Ansøgningen om legatet indsendes til:
CityHorsens, Søndergade 14, 2.,  8700 Horsens
mrk. "C.O. Buchardt Jensens Mindefond".

Frist: 1. juni 2017

Legatet gik i 2017 til:

Thea Vinther Veng
Sofie Akädia Eglin Larsen
Caroline Schandorf Andersen
Emil Åsheim Ingversen
Markus Munck Sørensen

 

Top
Thrane.nu